Selvudl. (enk.)

stillbillede

Optager et billede vha. selvudløseren, efter der er forløbet et angivet antal sekunder, siden der blev trykket på udløserknappen. Brug 5-sekund/10-sekund-selvudløseren når du skal være med på billedet, og brug 2-sekund-selvudløseren for at reducere kamerarystelse forårsaget af tryk på udløserknappen.

 1. Tryk på / (Fremf.metode) på kontrolhjulet → [Selvudl. (enk.)].
  • Du kan også indstille fremføringstilstanden ved at vælge MENU (Optagelse) → [Fremfør.metode][Fremf.metode].
 2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.
 3. Juster fokuseringen og optag billedet.
  Selvudløserlampen blinker, der lyder et bip, og der optages et billede efter det designerede antal sekunder er forløbet.

Detaljer om menupunkt

Tilstanden bestemmer antallet af sekunder, indtil billedet tages, efter tryk på udløserknappen.

Selvudløser (enkelt): 10 s
Selvudløser (enkelt): 5 s
Selvudløser (enkelt): 2 s

Tip!

 • Tryk på udløserknappen igen, eller tryk på / (Fremf.metode) på kontrolhjulet for at stoppe selvudløserens tælling.
 • Tryk på / (Fremf.metode) på kontrolhjulet, og vælg (Enkelt optagelse) for at annullere selvudløseren.
 • Indstil [Lydsignaler] til [Fra] for at slå biplyden fra under selvudløsernedtællingen.
 • For at anvende selvudløseren i bracket-indstilling skal du vælge bracket-indstilling under fremføringstilstand og derefter vælge MENU (Optagelse) → [Fremfør.metode][Bracketindstillinger][Selvudløs. u. bracket].