USB-stream. (film)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Du kan tilslutte en computer osv. til kameraet og bruge kameraets video og lyd til livestreaming eller webkonferencetjenester. Vælg MENU (Opsætning) → [USB][USB-tilslutningstilst.][Vælg Når tilslut.] eller [USB-stream.] på forhånd.

 1. MENU (Optagelse) → [USB-stream.], og vælg de ønskede indstillinger for [ Opløs./Bil.frek.] og [ Filmoptagelse].
 2. Tilslut kameraet til en computer eller anden enhed med et USB-kabel.

  [Streaming:Standby] vises på kameraskærmen, og kameraet skifter til standbytilstand for streaming.

  • Hvis [USB-tilslutningstilst.] er indstillet til [Vælg Når tilslut.], skal du vælge [Livestream. (USB-stream.)] på valgskærmen for USB-tilslutningstilstanden.
  • Brug et kabel eller en adapter, som matcher terminalen på den enhed, som skal tilsluttes.
 3. Start streaming fra din livestreaming-/webkonferencetjeneste.

  [Streaming:Udgang] vises på kameraskærmen.

  • For at afslutte [USB-stream.] skal du slukke for kameraet eller afbryde USB-kablet.

Detaljer om menupunkt

Opløs./Bil.frek.:
Indstiller opløsningen og billedhastigheden for videoen. ([4K(2160p) 15p]/[4K(2160p)12.5p]/[HD(1080p) 60p]/[HD(1080p) 50p]/[HD(1080p) 30p]/[HD(1080p) 25p]/[HD(720p) 30p]/[HD(720p) 25p])
Filmoptagelse:
Indstiller, om optagelse af videoen på optagemediet under streaming skal aktiveres eller ej. ([Aktiver]/[Deaktiver])

Tip!

 • Hvis du tildeler lukkerhastigheden, ISO-følsomheden osv. til vælgeren eller kontrolhjulet eller registrerer dem i funktionsmenuen, kan du justere disse værdier selv under USB-streaming.
 • Formatet for streamingdataene er som følger.
  • Videoformat: MJPEG eller YUV420
  • Lydformat: PCM, 48 kHz, 16 bit, 2 kanaler
 • Under USB-streaming strømforsynes kameraet fra computeren. Hvis du ønsker at forbruge så lidt computerstrøm som muligt, skal du indstille [USB-strømforsyning] til [Fra].
 • Når du bruger en ekstern mikrofon, kan du minimere afvigelser mellem din stemme og din munds bevægelser ved at tilslutte mikrofonen til (mikrofon)-terminalen på kameraet.

Bemærk!

 • Mens USB-streaming er i gang, er kameraet altid indstillet til filmoptagelsestilstanden uanset Still/Film/S&Q-vælgerens position.
 • Du kan ikke gøre følgende, mens [USB-stream.] kører.
  • Overgang til afspilningsskærmen
  • Netværksfunktioner (PC-fjernbetjening, FTP-overførsel, fjernbetjening fra en smartphone, Bluetooth-funktion osv.)
 • De følgende funktioner er deaktiveret, mens [USB-stream.] kører.
  • Billedprofil
  • Starttid strømbesp.
  • Auto. skærm FRA
 • Når du tilslutter kameraet til en enhed vha. USB 2.0-standarden, bliver streaming-videoens opløsning og billedhastighed indstillet til HD (720p) 30p/HD (720p) 25p.
 • Hvis du ændrer indstillingerne for [Filformat] eller [ Opløs./Bil.frek.]/[ Filmoptagelse] under [USB-stream.] under USB-streaming, stopper streaming-skærmen muligvis midlertidigt. Det kan også være nødvendigt at genoptage streaming fra et program afhængigt af livestreaming-tjenesten.
 • Afhængigt af temperaturmiljøet, indstilling for udgangsbilledkvalitet for streaming, indstilling for filmoptagelse under streaming, Wi-Fi-tilslutningsmiljø og anvendelsesforhold inden start af streaming, stiger kameraets interne temperatur muligvis, og tiden til rådighed for streaming bliver muligvis kortere.