Blændefremfør. i AF

stillbillede

Ændrer blændefremføringssystemet for at prioritere ydelsen for autofokussporingen eller for at prioritere lydløs.

  1. MENU (Fokus) → [AF/MF][Blændefremfør. i AF] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fokusprioritet:
Ændrer blændefremføringssystemet til at prioritere autofokusydelsen.
Standard:
Anvender standard-blændefremføringssystemet.
Lydløs prioritet:
Ændrer blændefremføringssystemet for at prioritere stilhed, så lyden fra blændefremføringen er mere stille end i [Standard].

Bemærk!

  • Når [Fokusprioritet] er valgt, kan lyd fra blændefremføringen muligvis høres, eller blændeeffekten er muligvis ikke synlig på skærmen.For at undgå disse fænomener skal indstillingen ændres til [Standard].
  • Når der er valgt [Lydløs prioritet], bliver fokuseringshastigheden muligvis langsommere, og det kan være sværere at fokusere på et motiv.
  • Effekten varierer muligvis afhængigt af det objektiv, du anvender, og optageforholdene.