Strømbesp. v. skærm

Indstiller, om der skal aktiveres strømbesparende forbindelse eller ej, når skærmen åbnes, eller lukkes så den vender indad.

  1. MENU (Opsætning) → [Strømindst.funk.][Strømbesp. v. skærm] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Begge lænket :
Aktiverer strømbesparende forbindelse med skærmen. Kameraet vender tilbage fra den strømbesparende tilstand, når skærmen åbnes, og skifter til den strømbesparende tilstand, når skærmen lukkes, så den vender indad.
Åben: Vend tilbage :
Kameraet vender tilbage fra den strømbesparende tilstand, når skærmen åbnes.
Luk: Strømbespar. :
Kameraet skifter til strømbesparende tilstand, når skærmen lukkes, så den vender indad.
Lænker ikke :
Deaktiverer strømbesparende forbindelse med skærmen.