AF til

Du kan fokusere uden at trykke udløserknappen halvvejs ned. Indstillingerne for [Fokustilstand] vil blive anvendt.

  1. Tryk på AF-ON (AF Til)-knappen under optagelse.
    • Når du optager en film, kan du udføre automatisk fokusering, mens du holder AF-ONknappen nede, selv i den manuelle fokuseringstilstand.

Tip!

  • Indstil [AF m/udløserk.] til [Fra] når du ikke ønsker at udføre autofokus vha. udløserknappen.
  • Indstil [AF m/udløserk.] og [Præ-AF] til [Fra] for at forudsige motivets position og fokusere på en specifik optageafstand.