Proxyindstillinger

film, slow- og hurtigmotion

Du kan samtidigt optage en proxyfilm med lav bithastighed, når du optager en film eller slowmotion-optagelse/hurtigmotion-optagelse.

Eftersom proxyfilm har en lille filstørrelse, er de egnet til overførsel til smartphones eller uploading til websider.

 1. MENU (Optagelse) → [Billedkvalitet][Proxyindstillinger] → Vælg et punkt, som skal indstilles, og vælg derefter den ønskede indstilling.

Detaljer om menupunkt

Proxyoptagelse:
Vælger, om der samtidigt skal optages proxyfilm. ([Til] / [Fra])
Proxyfilformat:
Vælger optageformatet for proxyfilmen. ([XAVC HS HD] / [XAVC S HD])
Proxyoptag.indst.:
Vælger bithastigheden, farvesamplingen og bitdybden for proxyfilmen. ([16M 4:2:0 10bit] / [9M 4:2:0 10bit] / [6M 4:2:0 8bit])


Indstillinger for proxyoptagelse, der kan vælges

Proxyfilformat Optagestørrelse Optagelse af billedfrekvens Proxyoptag.indst. Komprimerings-codec
XAVC HS HD 1920×1080 Maks. 60p/Maks. 50p

16 Mbps 4:2:0 10 bit

9 Mbps 4:2:0 10 bit

MPEG-H HEVC/H.265
XAVC S HD 1280×720 Maks. 60p/Maks. 50p 6 Mbps 4:2:0 8 bit MPEG-4 AVC/H.264


Tip!

 • Proxyfilm vises ikke på afspilningsskærmen (skærmen til afspilning af enkeltbillede eller billedindeksskærmen). (proxy) vises over film, som der samtidigt blev optaget en proxyfilm for.

Bemærk!

 • Proxyfilm kan ikke afspilles på dette kamera.
 • Proxyoptagelse er ikke til rådighed i følgende situationer:

  Normal filmoptagelse

  • [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [120p]/[100p]

  Slowmotion-optagelse/hurtigmotion-optagelse

  • [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [120p]/[100p]
  • [Billedfrekvens] er indstillet til [120fps]/[100fps]
 • Sletning/beskyttelse af film, som har proxyfilm, fjerner/beskytter både de originale og proxyfilm. Du kan ikke kun slette/beskytte originale film eller proxyfilm.
 • Film kan ikke redigeres på dette kamera.