Indst. for adg.godk.

Krypterer kommunikation mellem kameraet og enheden ved fjernoptagelse eller overførsel af billeder vha. en smartphone, eller når der tilsluttes via PC-fjernbetjeningsfunktionen.

Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.00 eller senere.

  1. MENU(Netværk) → [Netværksfunktion][Indst. for adg.godk.] → ønsket indstillingspunkt.

Detaljer om menupunkt

Adg.godkendelse:
Indstiller, om kommunikation skal krypteres med adgangsgodkendelse. ([Til] / [Fra])
Bruger:
Indstiller brugernavnet til adgangsgodkendelse.
Adg.kode:
Indstiller adgangskoden til adgangsgodkendelse.
Generer adg.kode:
Genererer automatisk en adgangskode til adgangsgodkendelse.

Bemærk!

  • Når [Adg.godkendelse] er indstillet til [Fra], sker kommunikation uden SSH-tilslutningsgodkendelse eller -kryptering, så indholdet kan blive afluret, eller en utilsigtet tredjepart kan få adgang til kameraet.
  • Før du slutter kameraet til en smartphone eller computer, skal du sikre, at [Adg.godkendelse] ikke ved et uheld er indstillet til [Fra].
  • Brugernavnet og adgangskoden til [Indst. for adg.godk.] er automatisk genereret og indstillet, når kameraet købes. Pas på ikke at blive afluret af andre, når du indstiller dit eget brugernavn og din egen adgangskode.
  • For adgangskoden i [Indst. for adg.godk.] skal du indstille en tegnstreng, der er tilstrækkeligt lang til, at den er svær for andre at gætte, og derefter opbevare den et sikkert sted.
  • Hvis du viser adgangskoden, mens den indtastes, er der risiko for, at den afsløres over for en tredjepart. Sørg for, at der ikke er nogen i nærheden, før den vises.
  • Initialiser kameraet, før det lånes ud eller foræres til andre.
  • For [Bruger] skal du indstille en streng med alfanumeriske tegn/symboler på 16 tegn eller mindre.
  • For [Adg.kode] skal du indstille en streng med alfanumeriske tegn/symboler på 8 til 16 tegn inklusive både bogstaver og tal.