Brug af multivælgeren

Du kan flytte fokusområdet ved at trykke multivælgeren op/ned/mod venstre/mod højre. Du kan også tildele en funktion, som skal aktiveres, når du trykker på midten af multivælgeren.

 • Placer din finger lige oven på multivælgeren for at manipulere den mere præcist.
 • Du kan flytte fokusområdet, når [Fokusområde] er indstillet til følgende parametre:
  • [Zone]
  • [Punkt: S] / [Punkt: M] / [Punkt: L]
  • [Udvid punkt]
  • [Sporing: Zone]
  • [Sporing: Punkt S] / [Sporing: Punkt M] / [Sporing: Punkt L]
  • [Sporing: Udvid punkt]
 • [Standard fokus]-funktionen er tildelt til midten af multivælgeren i standardindstillingerne.