Anvendelse af Slet-knappen

Du kan slette et billede, der vises i øjeblikket, ved at trykke på (Slet)-knappen.

  • Når der vises en bekræftelsesmeddelelse, efter du har trykket på (Slet)-knappen, skal du bruge kontrolhjulet til at vælge [Slet] og trykke på midten.
  • Du kan også slette to eller flere billeder på én gang.
    Vælg MENU (Afspil) → [Slet][Slet]. Vælg derefter de billeder, du vil slette.

Tip!

  • Hvis du indstiller MENU (Afspil) → [Slet][Slet vha. to tryk] til [Til], kan du slette billeder ved at trykke på (Slet)-knappen to gange i træk.
  • Ud over skærmbilledet til afspilning af enkeltbillede kan du også bruge (Slet)-knappen til følgende handlinger.
    • Brugertilpasset tast
    • Vejledning i kamera