Forskelle mellem funktionerne [Anti-flicker-opt.] og [Variabel lukker]

Dette kamera har to forskellige funktioner til at reducere effekten af flimmer fra kunstige lyskilder (som f.eks. fluorescerende lys eller LED-lys).
Funktionerne for hver enkelt funktion og de tilsvarende optageforhold er som følger.

Funktioner og optageforhold Anti-flicker-opt. Variabel lukker
Funktioner Kameraet kan time optagelsen af billeder til øjeblikke, hvor flimmer vil have mindre betydning, ved at detektere flimmerfrekvensen automatisk. Du kan justere lukkerhastigheden manuelt, mens du kontrollerer effekten af flimmer på skærmen.
Stillbilleder/film Kun stillbilleder Stillbilleder/film
Lukkertype Kun mekanisk lukker Elektronisk lukker/mekanisk lukker*1
Eksponeringstilstand P (Auto programmeret) / A (Blændeprioritet) / S (Lukkerhast.prior.) / M (Manuel eksp.) S (Lukkerhast.prior.) / M (Manuel eksp.)/[Fleksi. eksp.tilst.] med lukkerhastigheden justeret manuelt
Typer af flimmer, som kan detekteres Kun flimmer med en frekvens på 100 Hz eller 120 Hz (som f.eks. fluorescerende lys) *2 Flimmer med en frekvens på 100 Hz eller 120 Hz (som f.eks. fluorescerende lys) og flimmer med en frekvens højere end 100 Hz eller 120 Hz (som f.eks. LED-lys)


*1Jo hurtigere du indstiller lukkerhastigheden, desto større er sandsynligheden for, at der er en forskel mellem skærmvisningen inden optagelse og det optagede billede. Sørg for, at effekten af flimmer reduceres i det optagede billede.

*2Selv når [Anti-flicker-opt.] er indstillet til [Til], kan kameraet ikke detektere andre flimmerfrekvenser end 100 Hz eller 120 Hz.

Tip!

  • Påvirkningen af flimmer kan reduceres ved at anvende [Anti-flicker-opt.] og [Variabel lukker] sammen, selv i et optagemiljø hvor der både opstår 100 Hz/120 Hz-flimmer og flimmer med højere frekvens. I dette tilfælde skal du først indstille [Anti-flicker-opt.] og [Variabel lukker] til [Til] og derefter justere lukkerhastigheden med [Var. lukker-inds.] inden optagelse af billeder.