Søgerlysstyrke

Når søgeren anvendes, justerer dette produkt lysstyrken i søgeren i overensstemmelse med det omgivende miljø.

  1. MENU(Opsætning) → [Søger/Skærm][Søgerlysstyrke] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Justerer lysstyrken automatisk.
Manuel:
Vælger lysstyrken for søgeren inden for området fra –2 til +2.

Bemærk!

  • Når kameraets temperatur stiger, kan søgeren blive mørk.