Intelligent auto

Kameraet optager med automatisk scenegenkendelse.

 1. Indstil Still/Film/S&Q-vælgeren til den ønskede optagetilstand.
 2. Indstil tilstandsknappen til (Autotilstand).

  Optagetilstanden vil blive indstillet til [Intelligent auto].

 3. Ret kameraet mod motivet.
  Når kameraet har genkendt scenen, vises ikonet for den genkendte scene på skærmen.

 4. Juster fokuseringen og optag billedet.

Om scenegenkendelse

Funktionen scenegenkendelse gør det muligt for kameraet automatisk at genkende optageforhold.
Når kameraet genkender visse scener, vises de følgende ikoner og vejledninger foroven på skærmen:

 • (Portræt)
 • (Baby)
 • (Natportræt)
 • (Nattescene)
 • (Modlysportræt)
 • (Modlys)
 • (Landskab)
 • (Makro)
 • (Projektørlys)
 • (Lav belysning)
 • (Nattescene med brug af stativ)

Bemærk!

 • Produktet vil ikke genkende scenen, når du optager billeder med andre zoomfunktioner end optisk zoom.
 • Produktet genkender muligvis ikke scenen ordentligt under visse optageforhold.
 • For [Intelligent auto]-tilstand indstilles de fleste funktioner automatisk, og du kan ikke selv justere indstillingerne.