Vis. af rest. optag. (stillbillede)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Indstiller, om der skal vises en indikator eller ej for det resterende antal stillbilleder, som kan optages kontinuerligt med den samme optagehastighed.

  1. MENU (Opsætning) → [Visningsfunktion][Vis. af rest. optag.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Vis altid:
Viser altid indikatoren, når der optages stillbilleder.
Vis kun un. opt.:
Under optagelse af stillbilleder vises det resterende antal billeder, som kan optages, altid. Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, vises det resterende antal billeder.
Ikke vist:
Viser ikke indikatoren.

Tip!

  • Når bufferen for den interne kamerahukommelse er fyldt op, vises der "SLOW", og den kontinuerlige optagehastighed mindskes.