Vælg medie

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Vælger den hukommelseskortåbning, som der skal genkaldes indstillinger fra, eller som indstillinger registreres til, for M1 til M4.

  1. MENU (Optagelse) → [Optagetilstand][Vælg medie] → ønsket åbning.

Detaljer om menupunkt

Slot 1:
Vælger åbning 1.
Slot 2:
Vælger åbning 2.