Vælg REC-mappe

Hvis [Mappenavn] under [Fil-/mappeindst.] er indstillet til [Standardformat], og der er 2 mapper eller flere, kan du vælge den mappe på hukommelseskortet, som der skal optages billeder på.

  1. MENU (Optagelse) → [Fil][Vælg REC-mappe] → ønsket mappe.

Bemærk!

  • Du kan ikke vælge mappen, når [Mappenavn] under [Fil-/mappeindst.] er indstillet til [Datoformat].
  • Hvis kameraet er indstillet til at optage billeder på hukommelseskort i begge åbninger, kan du muligvis kun vælge en fælles mappe på begge hukommelseskort. Hvis der ikke er nogen fælles mappe, kan du lave en vha. [Ny mappe].