Skolydsindstil.

film, slow- og hurtigmotion

Indstiller den digitale lyd, der sendes fra en mikrofon (sælges separat), som er monteret på kameraets multiinterface-tilbehørssko. Brug en mikrofon, som understøtter den digitale lydgrænseflade. Du kan indstille samplingsfrekvensen, antal kvanticeringsbits og antallet af kanaler. Denne funktion kan ikke anvendes under optagelse i slowmotion/hurtigmotion.

 1. MENU (Optagelse) → [Lydoptagelse][Skolydsindstil.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

:
Indstiller samplingsfrekvensen for lydindgangen til 48 kHz, antallet af kvantiserede bits til 24 bits og antallet af kanaler til 4.
:
Indstiller samplingsfrekvensen for lydindgangen til 48 kHz, antallet af kvantiserede bits til 24 bits og antallet af kanaler til 2.
:
Indstiller samplingsfrekvensen for lydindgangen til 48 kHz, antallet af kvantiserede bits til 16 bits og antallet af kanaler til 2.

Tip!

 • Lydniveauvisningen på skærmen er til 4 kanaler under 4-kanals lydoptagelse.

Bemærk!

 • Når en ekstern mikrofon (sælges separat) tilsluttes til (mikrofon)-terminalen på kameraet, optages lyden fra den eksterne mikrofon, som er monteret på (mikrofon)-terminalen. Du kan ikke indstille [Skolydsindstil.].
 • Hvis den tilsluttede mikrofon er indstillet til analog transmission, kan du ikke indstille [Skolydsindstil.].
 • Hvis den tilsluttede mikrofon ikke understøtter 4-kanals lydoptagelse, kan du ikke vælge [] (48khz/24bit 4ch).
 • Når den tilsluttede mikrofon ikke understøtter 24-bit lydoptagelse, bliver [Skolydsindstil.] låst til [] (48khz/16bit 2ch).
 • Lyd kan ikke optages korrekt i de følgende situationer under filmoptagelse:
  • Når du monterer eller fjerner mikrofonen
  • Når digital transmission skiftes til analog transmission eller omvendt på mikrofonsiden