Import af billeder til computeren

Du kan importere billeder fra kameraet til en computer ved at slutte kameraet til computeren med et USB-kabel eller ved at indsætte kameraets hukommelseskort i computeren.

Åbn den mappe, hvor de billeder, du ønsker at importere, er gemt på computeren, og kopier derefter billederne til computeren.


Eksempel: mappetræ under USB-masselagringsforbindelse

  • SD-kort

    Trædiagram, som viser mappestrukturen under USB-masselagringsforbindelse

  • CFexpress Type A-hukommelseskort

    Trædiagram, som viser mappestrukturen under USB-masselagringsforbindelse

DCIM: stillbilleder

CLIP: film

SUB: proxyfilm

Bemærk!

  • Du skal ikke redigere eller på anden måde behandle filmfiler/-mapper fra den tilsluttede computer. Filmfiler kan muligvis blive beskadigede eller uspillelige. Du skal ikke slette film på hukommelseskortet via computeren. Sony kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenser forårsaget af sådanne betjeninger via computeren.
  • Hvis du sletter billeder eller udfører andre handlinger fra den tilsluttede computer, bliver billeddatabasefilen muligvis inkonsekvent. I så fald skal du reparere billeddatabasefilen.
  • Mappetræet er anderledes under MTP-tilslutning.