Lodret greb

Du kan montere et lodret greb (sælges separat) på dette produkt og optage billeder i lodret retning. Fjern batteridækslet på forhånd, når du monterer det lodrette greb.
Se i betjeningsvejledningen til det lodrette greb angående detaljer.

Sådan fjernes batteridækslet

Træk batteridækslets udløsergreb (A) i pilens retning, og fjern derefter batteridækslet.

Illustration som viser, hvordan du fjerner batteridækslet

Sådan monteres batteridækslet

Før akslen på den ene side af batteridækslet ind i fastgørelsesstedet, og tryk derefter batteridækslet ind ved at fastgøre akslen på den modsatte side.

  • Du kan montere det afmonterede batteridæksel på det lodrette greb, så du ikke mister det.
  • Når der er monteret et lodret greb på produktet, vises det resterende batteri som Indikatorikon for resterende batteri for batteri 1 Indikatorikon for resterende batteri for batteri 2.

Bemærk!

  • LA-EA4-monteringsadapteren (sælges separat) og det vertikale greb er ikke beregnet til at være monteret på samme tid. Hvis du monterer dem på samme tid, bliver afstanden mellem fatningsadapteren og det lodrette greb lille, hvilket gør det svært at holde kameraet.