Slet autom. AF-omr.

stillbillede

Indstiller, om fokusområdet vises hele tiden, eller om det forsvinder automatisk kort tid efter, der er opnået fokus.

  1. MENU (Fokus) → [Fokusområde][Slet autom. AF-omr.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Fokusområdet forsvinder automatisk kort tid efter, der er opnået fokus.
Fra:
Fokusområdet vises hele tiden.