Brug af blitz (sælges separat)

I mørke omgivelser skal du anvende blitzen til belysning af motivet under optagelse. Brug også blitzen til at forhindre kamerarystelser.

Se i betjeningsvejledningen til blitzen angående detaljer om blitzen.
 1. Monter blitzen (sælges separat) på produktet.

 2. Optag efter du har tændt for blitzen, og den er fuldt opladet.
  (Ikon for opladning af blitz) blinker: Opladning er i gang
  (Ikon for opladning af blitz) lyser: Opladning er afsluttet
  • De tilgængelige blitztilstande afhænger af optagetilstanden og -funktionen.

Bemærk!

 • Lyset fra blitzen kan muligvis blive blokeret, hvis modlysblænden er monteret, og den nederste del af et optaget billede kan muligvis blive skygget. Fjern modlysblænden.
 • Du kan ikke bruge blitzen under optagelse af film. (Du kan anvende en LED-lampe, når du anvender en blitz (sælges separat) med en LED-lampe.)
 • Inden montering/fjernelse af et tilbehør, som f.eks. en blitz, til/fra multiinterface-tilbehørsskoen skal produktet først slukkes. Sikr dig, når du monterer et tilbehør, at tilbehøret er fastgjort ordentligt på produktet.
 • Du skal ikke anvende en multiinterface-tilbehørssko med en kommercielt tilgængelig blitz, som anvender en spænding på 250 V eller mere, eller som har den omvendte polaritet af kameraet. Gør du det, kan det forårsage en fejlfunktion.
 • Når du optager med blitzen, og zoom er indstillet til W, kan skyggen af objektivet muligvis ses på skærmen afhængigt af optageforholdene. Hvis dette skulle ske, skal du optage væk fra motivet eller indstille zoom til T og optage med blitzen igen.
 • Der kan muligvis være skygger i hjørnerne af et optaget billede afhængigt af objektivet.
 • Når du optager med en ekstern blitz, kan der forekomme lyse og mørke striber på billedet, hvis lukkerhastigheden er indstillet til hurtigere end 1/4000 sekunder. Hvis dette sker, anbefaler Sony, at der optages i den manuelle blitztilstand, og blitzniveauet indstilles til 1/2 eller højere.
 • For detaljer om kompatibelt tilbehør til multiinterface-tilbehørsskoen skal du besøge Sony-websiden, eller konsultere din Sony-forhandler eller det lokale autoriserede Sony-serviceværksted.