Sk motivreg.indst. (stillbillede/film)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Angiver de typer registreringsmål, der er tilgængelige, når du bruger den brugertilpassede tast, som [Sk. Ans/øje-mot.reg.] er tildelt til.

  1. MENU (Fokus) → [Ansigt/øje-AF][Sk motivreg.indst.] → Tilføj flueben til de registreringsmål, som du ønsker at anvende, og vælg derefter [OK].
    De typer mål, der er mærket med (flueben), vil være til rådighed som indstillinger.

Tip!

  • Tildel [Sk. Ans/øje-mot.reg.] til den ønskede tast vha. [Spc.tast-/væl.ind.] eller [Spc.tast-/væl.ind.].
  • Du kan vælge de typer mål, som du ikke har tilføjet et flueben til i [Sk motivreg.indst.], ved at vælge MENU (Fokus) → [Ansigt/øje-AF][Ans/øje-mot.reg.].