Før. fokusforstør. (film)

film, slow- og hurtigmotion

Indstiller den første forstørrelsesgrad til [Fokusforstørrelse] i filmoptagelsestilstand.

  1. MENU (Fokus) → [Fokusassistent][Før. fokusforstør.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

x1,0:
Viser billedet med den samme forstørrelse som optageskærmen.
x4,0:
Viser et billede forstørret 4,0 gange.