Gem som foto

Indfanger en udvalgt scene i en film, som gemmes som et stillbillede. Optag først en film, sæt derefter filmen på pause under afspilning for at indfange afgørende øjeblikke, som har tendens til ikke at komme med ved optagelse af stillbilleder, og gem dem som stillbilleder.

  1. Vis den film som du ønsker at gemme som et stillbillede.
  2. MENU (Afspil) → [Rediger][Gem som foto].
  3. Afspil filmen og sæt den på pause.
  4. Find den ønskede scene vha. langsom forlæns afspilning, langsom baglæns afspilning, viser det næste enkeltbillede, og viser det forrige enkeltbillede, og stop derefter filmen.
  5. Tryk på (Gem som foto) for at indfange den udvalgte scene.
    Scenen gemmes som et stillbillede.

Tip!

  • Med [JPEG/HEIF-skift] kan du vælge enten JPEG eller HEIF som optagefilformatet for stillbilleder.