JPEG/HEIF-skift (Gem som foto)

Skifter filformatet (JPEG / HEIF) for stillbilleder, der er optaget med [Gem som foto].

Du kan få vist og redigere JPEG-filer i forskellige omgivelser. HEIF-formatet har høj komprimeringseffektivitet. Kameraet kan optage med høj billedkvalitet og små filstørrelser i HEIF-formatet. Afhængigt af computeren eller softwaren er du muligvis ikke i stand til at få vist eller redigere HEIF-filer. Desuden kræves der et HEIF-kompatibelt miljø for at kunne afspille stillbilleder i HEIF-formatet. Du kan afspille stillbilleder i høj kvalitet ved at tilslutte kameraet til tv'et via HDMI.

  1. MENU (Afspil) → [Rediger][JPEG/HEIF-skift] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

JPEG:
Udfører digital behandling af RAW-filen og optager den i JPEG-formatet. Denne indstilling prioriterer kompatibilitet.
HEIF(4:2:0):
Udfører digital behandling af RAW-filen og optager den i HEIF (4:2:0)-formatet. Denne indstilling prioriterer billedkvalitet og komprimeringseffektivitet.
HEIF(4:2:2):
Udfører digital behandling af RAW-filen og optager den i HEIF (4:2:2)-formatet. Denne indstilling prioriterer billedkvaliteten.

Bemærk!

  • HEIF billedfiler, der er optaget med dette kamera, kan ikke vises på andre kameraer, som ikke understøtter HEIF-filformatet. Pas på, at du ikke ved et uheld sletter HEIF-billedfiler ved at formatere hukommelseskortet eller slette filerne.