AF-C-områdevis.

stillbillede

Du kan indstille om det område, som er fokuseret, skal vises eller ej, når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF], og [Fokusområde] er indstillet til [Bred] eller [Zone].

  1. MENU (Fokus) → [Fokusområde][AF-C-områdevis.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Viser det fokusområde, som er fokuseret.
Fra:
Viser ikke det fokusområde, som er fokuseret.

Bemærk!

  • Når [Fokusområde] er indstillet til ét af følgende, bliver fokusrammerne i det fokuserede område grønne:
    • [Fastlås centrum]
    • [Punkt]
    • [Udvid punkt]