Selvudl.(Kont.)

stillbillede

Optager et angivet antal billeder vha. selvudløseren, efter der er forløbet et angivet antal sekunder, siden der blev trykket på udløserknappen. Du kan vælge det bedste ud fra flere optagelser.

  1. Tryk på / (Fremf.metode) på kontrolhjulet → [Selvudl.(Kont.)].
    • Du kan også indstille fremføringstilstanden ved at vælge MENU (Optagelse) → [Fremfør.metode][Fremf.metode].
  2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.
  3. Juster fokuseringen og optag billedet.

    Selvudløserlampen blinker, der lyder et bip, og der optages billeder efter det designerede antal sekunder er forløbet. Det designerede antal billeder optages kontinuerligt.

Detaljer om menupunkt

Der optages for eksempel tre billeder, når der er forløbet 10 sekunder, efter udløserknappen er trykket ned, når der er valgt [Selvudl. (Kont.): 10 s 3 billeder].

Selvudl. (Kont.): 10 s 3 billeder
Selvudl. (Kont.): 10 s 5 billeder
Selvudl. (Kont.): 5 sek. 3 billeder
Selvudl. (Kont.): 5 sek. 5 billeder
Selvudl. (Kont.): 2 sek. 3 billeder
Selvudl. (Kont.): 2 sek. 5 billeder

Tip!

  • Tryk på udløserknappen igen, eller tryk på / (Fremf.metode) på kontrolhjulet for at stoppe selvudløserens tælling.
  • Tryk på / (Fremf.metode) på kontrolhjulet, og vælg (Enkelt optagelse) for at annullere selvudløseren.