Zebravisning

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Indstiller et zebramønster, som vises over en del af billedet, hvis lysstyrkeniveauet for den del efterkommer det IRE-niveau, som du har indstillet. Brug zebramønstret som en vejledning til at justere lysstyrken.

  1. MENU (Eksponering/Farve) → [Zebravisning]→ Vælg et menupunkt, og indstil den ønskede parameter.

Detaljer om menupunkt

Zebravisning:
Indstiller, om zebramønstret skal vises. ([Fra] / [Til])
Zebraniveau:
Justerer lysstyrkeniveauet for zebramønstret. ([70] / [75] / [80] / [85] / [90]/ [95] / [100] / [100+])

Tip!

  • Du kan registrere værdier for at kontrollere den korrekte eksponering eller overeksponering såvel som lysstyrkeniveauet for [Zebraniveau]. Indstillingerne for korrekt bekræftelse af eksponering og overeksponering er registreret til henholdsvis [Brugerdefin. 1] og [Brugerdefin. 2] i standardindstillingerne.
  • For at kontrollere den korrekte eksponering skal du indstille en standardværdi og området for lysstyrkeniveauet. Zebramønstret vises på områder, der falder inden for det område, som du indstiller.
  • For at kontrollere overeksponeringen skal du indstille en minimumsværdi for lysstyrkeniveauet. Zebramønstret vil vises over områder med et lysstyrkeniveau svarende til eller højere end den værdi, som du indstiller.

Bemærk!

  • Zebramønstret vises ikke på enheder, der er tilsluttet via HDMI.