Indsætning/fjernelse af batteriet

  1. Skub kontakten på batteridækslet for at åbne dækslet.

  2. Indsæt batteriet, mens du trykker på låsemekanismen (A) med spidsen af batteriet, indtil batteriet låses på plads.

    Illustration som angiver positionen af låsemekanismen

  3. Luk dækslet, og skub kontakten til LOCK-siden.

Sådan fjernes batteriet

Kontroller, at aktivitetslampen ikke lyser, og sluk for kameraet. Skub derefter på låsemekanismen (A) og fjern batteripakken. Pas på ikke at tabe batteriet.

Illustration som angiver positionen af låsemekanismen