Rotation af zoomring

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Tildeler zoom ind (T)- eller zoom ud (W)-funktioner til zoomringens rotationsretning. Kun til rådighed med objektiver med elektrisk zoom, som understøtter denne funktion.

  1. MENU (Opsætning) → [Tilpas betjening][Rotation af zoomring] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Ven.(W)/Høj(T):
Tildeler zoom ud (W)-funktionen til venstrehåndsrotation og zoom ind (T)-funktionen til højrehåndsrotation.
Høj.(W)/Ven(T):
Tildeler zoom ind (T)-funktionen til venstrehåndsrotation og zoom ud (W)-funktionen til højrehåndsrotation.