Vis bil. spe. dato&tid

Du kan afspille billeder ved at specificere optagedatoen og -tidspunktet.

  1. MENU (Afspil) → [Afspilningsfunk.][Vis bil. spe. dato&tid].
  2. Indstil datoen og tidspunktet for det billede, som skal afspilles, vha. kontrolhjulet, og tryk derefter på midten.

    Billedet, som er optaget på den angivne dato og det angivne tidspunkt, vil blive afspillet.

    • Hvis der ikke er optaget nogen billeder på den specificerede dato og det angivne tidspunkt, afspilles det billede, der er optaget på den nærmeste dato og det nærmeste tidspunkt.

Bemærk!

  • Når [Vis bil. spe. dato&tid] udføres under afspilning af billeder i en gruppe, afspilles det billede i gruppen, der er optaget på den nærmeste dato og det nærmeste tidspunkt.
  • For film behandles den dato og det tidspunkt, hvor optagelsen blev startet, som optagedatoen og -tidspunktet.