HDMI-udg.indst. (film)

Indstiller den video og lyd, der skal udsendes til en ekstern optager/afspiller, der er tilsluttet via HDMI under optagelse af en film.
Brug et førsteklasses HDMI-højhastighedskabel (sælges separat) til at udsende 4K-film.

 1. MENU (Opsætning) → [Ekstern udgang][HDMI-udg.indst.] → ønsket indstillingspunkt.

Detaljer om menupunkt

Opt.medie un HDMI-ud.:
Indstiller, om der skal optages film på kameraets hukommelseskort under HDMI-udgang.
[Til]: Optager film på kameraets hukommelseskort og sender film til den HDMI-tilsluttede enhed på samme tid. Farvedybden for udgangsfilmen er baseret på [Optageindstilling] under [Filmindstillinger].
[Fra (kun HDMI)]: Optager ikke film på kameraets hukommelseskort og udsender kun film til enheder, der er tilsluttet via HDMI.
Udgangsopløsning:
Indstiller opløsningen for billeder, som udsendes til en anden enhed, der er tilsluttet via HDMI, når [Opt.medie un HDMI-ud.] er indstillet til [Til]. ([Auto] / [2160p] / [1080p] / [1080i])
4K-udg.ind. (kun HDMI):
Indstiller billedhastigheden og farvedybden for 4K-film udsendt til en anden enhed, der er tilsluttet via HDMI, når [Opt.medie un HDMI-ud.] er indstillet til [Fra (kun HDMI)]. ([60p 10bit] / [50p 10bit] / [30p 10bit] / [25p 10bit] / [24p 10bit])
Time Code-udgang:
Angiver, om tidskoden og brugerbitten skal udsendes eller ej til en anden enhed, der er tilsluttet via HDMI. ([Til] / [Fra])
Tidskodeoplysninger sendes som digitale data, ikke som et billede vist på skærmen. Den tilsluttede enhed kan derefter referere til de digitale data for at genkende tidsdataene.
REC-kontrol:
Indstiller, om du vil starte eller stoppe optagelse på den eksterne optager/afspiller fjernbetjent ved at betjene kameraet, når kameraet er tilsluttet til en ekstern optager/afspiller. ([Til] / [Fra])
4ch lydudgang:
Når du optager lyd i 4 kanaler, skal du indstille kombinationen af lydkanaler, der udsendes til andre enheder, der er tilsluttet via HDMI.
[CH1/CH2]: Udsender lyd fra kanal 1 til L (venstre)-siden og fra kanal 2 til R (højre)-siden.
[CH3/CH4]: Udsender lyd fra kanal 3 til L (venstre)-siden og fra kanal 4 til R (højre)-siden.

Tip!

 • Når [REC-kontrol] er indstillet til [Til], vises (STBY), når en optagekommando er klar til at blive sendt til den eksterne optager/afspiller, og (REC) vises, når der sendes en optagekommando til den eksterne optager/afspiller.
 • Selv ved afspilning af en film med 4 kanaler på en enhed, der er tilsluttet HDMI-terminalen på kameraet, udsendes lyden med [4ch lydudgang]-indstillingen.

Bemærk!

 • Under optagelse i slowmotion/hurtigmotion er [Opt.medie un HDMI-ud.] låst til [Til]. Det er ikke muligt at sende 4K-film til en enhed, der er tilsluttet via HDMI, uden at optage film på et hukommelseskort.
 • Når [Opt.medie un HDMI-ud.] er indstillet til [Fra (kun HDMI)], bliver [HDMI-info.visn.] midlertidigt indstillet til [Fra].
 • Når [Opt.medie un HDMI-ud.] er indstillet til [Fra (kun HDMI)], er indstillet, flytter tælleren ikke fremad (den faktiske optagetid tælles ikke), mens filmen optages på en ekstern optager/afspiller.
 • [REC-kontrol] kan anvendes med eksterne optagere/afspillere, som understøtter [REC-kontrol]-funktionen.
 • Når [Time Code-udgang] er indstillet til [Fra], kan du ikke indstille [REC-kontrol].
 • Selv når (REC) vises, fungerer den eksterne optager/afspiller muligvis ikke ordentligt afhængigt af optagerens/afspillerens indstillinger eller status. Kontroller om den eksterne optager/afspiller fungerer ordentligt inden brug.
 • Når [Time Code-udgang] er indstillet til [Til], udsendes billeder muligvis ikke ordentligt til tv'et eller optageenheden. I dette tilfælde skal du indstille [Time Code-udgang] til [Fra].
 • Det er ikke muligt at udsende lyd i 4 kanaler til andre enheder, der er tilsluttet via HDMI.