Standard fokus

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Hvis du trykker på den tast, som [Standard fokus] er tildelt til, kan du genkalde praktiske funktioner som f.eks. automatisk fokusering på et motiv i midten af skærmen i overensstemmelse med fokusområdeindstillingerne.

 1. MENU → (Opsætning) → [Tilpas betjening][Spc.tast-/væl.ind.] eller [Spc.tast-/væl.ind.] → ønsket tast, tildel derefter [Standard fokus]-funktionen til tasten.
 2. Tryk på den tast som [Standard fokus] blev tildelt til.
  • Det, som du kan gøre ved at trykke på tasten, varierer afhængigt af indstillingen for [Fokusområde].

Eksempler på [Standard fokus]-tastfunktioner

 • Når [Fokusområde] er indstillet til en af de følgende parametre, flytter tryk på tasten fokusrammen tilbage til midten af skærmen for det motiv, du sporer:
  • [Zone]
  • [Punkt: S]/[Punkt: M]/[Punkt: L]
  • [Udvid punkt]
  • [Sporing: Zone]
  • [Sporing: Punkt S]/[Sporing: Punkt M]/[Sporing: Punkt L]
  • [Sporing: Udvid punkt]
 • Når [Fokusområde] er indstillet til [Bred], [Fastlås centrum], [Sporing: Bred] eller [Sporing: Fastlås Centrum], kan du trykke på tasten i autofokustilstanden for at få kameraet til at fokusere på midten af skærmen. Hvis du trykker på tasten, mens du optager en film med manuel fokus, kan du midlertidigt skifte til autofokus og fokusere på midten af skærmen.

Bemærk!

 • Du kan ikke indstille [Standard fokus]-funktionen til [Venstre knap-funk.], [Funkt. af højreknap] eller [Ned-knap] på kontrolhjulet.