Blitztilstand

stillbillede

Du kan indstille blitztilstanden.

  1. MENU (Eksponering/Farve) → [Blitz][Blitztilstand] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Blitz fra:
Blitzen anvendes ikke.
Autoblitz:
Blitzen anvendes i mørke omgivelser, eller ved optagelse mod kraftigt lys.
Udfyld.blitz:
Blitzen anvendes hver gang, du trykker på udløseren.
Blitz m/lang luk:
Blitzen anvendes hver gang, du trykker på udløseren. Optagelse med langsom synkronisering giver dig mulighed for at optage et klart billede af både motivet og baggrunden ved at gøre lukkerhastigheden langsommere.
Forsinket blitz:
Blitzen anvendes lige inden eksponeringen er gennemført, hver gang du trykker på udløseren. Optagelse med forsinket blitz gør det muligt at optage et naturligt billede af sporet fra et motiv i bevægelse, som f.eks. en kørende bil eller en gående person.

Bemærk!

  • Standardindstillingen afhænger af optagetilstanden.
  • Visse [Blitztilstand]-indstillinger er ikke til rådighed afhængigt af optagetilstanden.