Komunikaty ostrzegawcze

Ustaw obszar/datę/czas.

 • Ustaw lokalizację, datę i godzinę. Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, należy naładować wewnętrzny akumulator podtrzymujący.

Brak dostatecznej energii.

 • Funkcja kopiowania obrazu lub czyszczenia przetwornika obrazu nie będzie działać z uwagi na zbyt niski poziom naładowania akumulatora. Naładuj akumulator lub do zasilania użyj, na przykład, komputera, podłączając do niego aparat.

Nie można użyć karty pamięci. Sformatować kartę?

 • Karta pamięci została sformatowana z poziomu komputera i format pliku został zmodyfikowany. Wybierz [Enter], a następnie sformatuj kartę pamięci. Można ponownie korzystać z tej karty pamięci, ale wszystkie zapisane na niej wcześniej dane zostaną skasowane. Operacja formatowania może trwać dość długo. Jeżeli komunikat nadal się pojawia, wymień kartę pamięci.

Błąd karty pamięci

 • Została włożona nieodpowiednia karta pamięci.
 • Formatowanie nie powiodło się. Ponownie sformatuj kartę pamięci.

Nie można odczytać karty pamięci. Włóż ponownie kartę pamięci.

 • Została włożona nieodpowiednia karta pamięci.
 • Karta pamięci jest uszkodzona.
 • Styki karty pamięci są zabrudzone.

Karta pamięci zablokowana.

 • Używana karta pamięci wyposażona jest w przełącznik zabezpieczenia przed zapisem lub przełącznik zabezpieczenia przed skasowaniem, który jest ustawiony w pozycji LOCK. Ustaw przełącznik w pozycji zapisu.

Nie można otworzyć migawki, ponieważ nie włożono karty pamięci.

 • Nie włożono karty pamięci do gniazda karty pamięci wybranego w pozycji [Nośnik nagrania] lub [Nośnik nagrania].
 • Aby umożliwić zwalnianie migawki bez włożonej do aparatu karty pamięci, ustaw w pozycji [Wyzwal. bez karty] opcję [Aktywne]. W tym przypadku obrazy nie będą zapisywane.

Ta karta pamięci nie może być normalnie odtwarzana i zapisywana.

 • Została włożona nieodpowiednia karta pamięci.

Przetwarza...

 • W trakcie operacji redukowania szumów przeprowadzana jest redukcja szumów. Podczas wspomnianej procedury redukcji nie można wykonywać dalszych zdjęć.

Nie można wyświetlić.

 • Wyświetlanie zdjęć zapisanych przy użyciu innych urządzeń lub obrazów zmodyfikowanych przy użyciu komputera może być niemożliwe.
 • Obróbka na komputerze, na przykład usunięcie plików obrazów, może powodować brak spójności plików z bazą danych obrazów. Napraw pliki bazy danych obrazów.

Sprawdź, czy obiektyw jest założony. W przypadku nieobsługiwanego obiektywu ustaw opcję "Wyzw.bez obiek." w menu na "Aktywne".

 • Obiektyw nie jest założony prawidłowo lub w ogóle nie jest założony. Jeżeli powyższy komunikat pojawi się przy założonym obiektywie, należy go zdjąć i zamocować ponownie. Jeżeli komunikat ten pojawia się często, należy sprawdzić, czy styki obiektywu i urządzenia nie są zabrudzone.
 • W przypadku podłączenia produktu do teleskopu astronomicznego lub podobnego przyrządu, albo korzystania z nieobsługiwanego obiektywu, należy w pozycji [Wyzw.bez obiek.] ustawić opcję [Aktywne].

Aparat przegrzany. Pozwól mu ostygnąć.

 • Urządzenie jest gorące, ponieważ zdjęcia były wykonywane bez przerwy. Wyłącz zasilanie i poczekaj, aż urządzenie ostygnie i znowu będzie gotowe do pracy.

(Ostrzeżenie przed przegrzaniem)

 • Urządzenie przez dłuższy czas wykonywało zdjęcia, jego temperatura wzrosła.

(Błąd pliku bazy danych)

 • Liczba obrazów przekracza wartość, przy której urządzenie może zarządzać danymi w pliku bazy danych.

(Błąd pliku bazy danych)

 • Nie można wpisać rejestru do bazy danych. Należy zaimportować wszystkie obrazy do komputera i odzyskać kartę pamięci.

Błąd bazy danych obrazu

 • W pliku bazy danych obrazów wystąpiły nieprawidłowości. Wybierz MENU(Fotografowanie) → [Nośniki][Odz.bazę dan.obr.].

Błąd systemu
Błąd aparatu. Wyłącz i włącz zasilanie.

 • Wyjmij akumulator, a potem ponownie go włóż. Jeżeli komunikat ten pojawia się często, należy zasięgnąć porady miejscowego autoryzowanego punktu serwisowego Sony.

Błąd bazy danych obrazu. Odzyskać?

 • Nie można nagrywać ani odtwarzać filmu ze względu na uszkodzenie pliku bazy danych obrazów. Odzyskaj plik bazy danych obrazów postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Nie można powiększyć.
Nie można obrócić obrazu.

 • Mogą wystąpić problemy z powiększaniem lub obracaniem zdjęć zarejestrowanych innymi urządzeniami.

Więcej kat niemożliwe.

 • Pierwsze trzy cyfry folderu na karcie pamięci to „999”. Nie można utworzyć więcej folderów w opisywanym aparacie.