Przewodnik w apar.

Funkcja [Przewodnik w apar.] wyświetla opisy pozycji MENU, opcji Fn (Funkcja) i ustawień.

  1. Wybierz opcję MENU lub pozycję Fn, dla której chcesz wyświetlić opis, a następnie naciśnij przycisk (Usuń) (A).

    Ilustracja przedstawiająca pozycję przycisku usuwania

    Zostaną wyświetlone opisy danej opcji.