Zdalne sterow. IR

Aparat można obsługiwać, korzystając z pilota zdalnego sterowania na podczerwień (sprzedawany oddzielnie).Szczegółowe informacje dotyczące zgodnych pilotów zdalnego sterowania można znaleźć w witrynie Sony danego regionu, uzyskać w punkcie sprzedaży wyrobów Sony albo w miejscowym autoryzowanym punkcie serwisowym produktów Sony.
Zapoznaj się również z instrukcją obsługi pilota zdalnego sterowania na podczerwień.

  1. MENU (Ustawienia) → [Opcja ustawień][Zdalne sterow. IR] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Możliwość obsługi z poziomu pilota zdalnego sterowania na podczerwień.
WYŁ.:
Brak możliwości obsługi z poziomu pilota zdalnego sterowania na podczerwień.

Uwaga

  • Obiektyw lub osłona przeciwsłoneczna obiektywu mogą zasłaniać czujnik zdalnego sterowania odbierający sygnały. Z pilota zdalnego sterowania na podczerwień należy korzystać w takiej pozycji, aby sygnał docierał do urządzenia.
  • Przy ustawieniu [WŁ.] w pozycji [Zdalne sterow. IR] opisywany produkt nie będzie przełączany do trybu oszczędzania energii. Po zakończeniu korzystania z pilota zdalnego sterowania na podczerwień należy ustawić opcję [WYŁ.].
  • Nie można korzystać z pilota zdalnego sterowania na podczerwień, gdy w pozycji [Zd.st.prz. Bluetooth] ustawiono [WŁ.].