Korzystanie z przycisku usuwania

Można usunąć aktualnie wyświetlany obraz naciśnięciem przycisku (Kasuj).

  • Gdy po naciśnięciu przycisku (Kasuj) pojawi się komunikat potwierdzenia, pokrętłem sterowania wybierz [Kasuj], po czym naciśnij środkową część.
  • Można także usuwać jednocześnie dwa obrazy lub większą ich liczbę.
    Wybierz MENU (Odtwarzanie) → [Kasuj][Kasuj]. Następnie wybierz obrazy, które chcesz usunąć.

Wskazówka

  • Po ustawieniu MENU (Odtwarzanie) → [Kasuj][Kasuj nac. dwukr.] na [WŁ.], można usuwać obrazy dwukrotnym naciśnięciem przycisku (Kasuj).
  • Poza trybem odtwarzania pojedynczego obrazu przycisku (Kasuj) można także używać do następujących operacji.
    • Prz. Własne
    • Przewodnik w aparacie