Mo.wyr.pod.NAG

film

Ustawianie, czy podczas nagrywania filmu ma być wyświetlana czerwona ramka wokół krawędzi monitora aparatu, czy też nie. Możesz łatwo sprawdzić, czy aparat jest w trybie gotowości lub nagrywania, nawet jeśli patrzysz na monitor aparatu pod kątem lub z pewnej odległości.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Wyśw. fotograf.][Mo.wyr.pod.NAG] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Wyświetlana jest czerwona ramka informująca o trwającym nagrywaniu.
WYŁ.:
Ramka wskazująca, że trwa nagrywanie, nie jest wyświetlana.

Wskazówka

  • Ramkę wyświetlaną przez opisywaną funkcję można także przesyłać do zewnętrznego monitora podłączonego przez HDMI. Ustaw [Wyśw. info. HDMI] na [Włączone].