Auto. WYŁ. monit. (zdjęcie)

Ustawianie, czy monitor ma być automatycznie wyłączany w trybach rejestrowania zdjęć.

  1. MENU (Ustawienia) → [Opcja ust. zasil.][Auto. WYŁ. monit.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Nie WYŁĄCZA:
Monitor nie będzie wyłączany.
2 s / 5 s / 10 s:
Wyłączanie monitora po upływie wyznaczonego czasu bez żadnych operacji.
Do trybu rejestrowania można wrócić, wykonując jakąś operację, na przykład naciskając przycisk migawki do połowy.

Uwaga

  • Wyłącz aparat, jeżeli nie będzie używany przez dłuższy czas..