Ust. trybu cichego (zdjęcie/film)

zdjęcie, film

Można konfigurować ustawienia związane z trybem cichym, który umożliwia fotografowanie i nagrywanie bez dźwięków migawki lub dźwięków elektroniki. Można także wybrać, czy w przypadku innych funkcji emitujących dźwięki w aparacie ustawienia mogą być zmieniane, gdy aparat jest ustawiony w trybie cichym.

 1. MENU (Fotografowanie) → [Migawka/Ciche][Ust. trybu cichego] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Tryb cichy:
Ustawianie, czy obrazy mają być rejestrowane bez dźwięków migawki lub dźwięków elektroniki, czy też nie. ([WŁ.]/[WYŁ.])
Przy ustawieniu [WŁ.] funkcje [Typ migawki] oraz [ Typ migaw. z inter.] zostaną zablokowane z ustawieniem [Migaw. elektron.], a funkcja [Sygnały audio] zostanie zablokowana z ustawieniem [WYŁ.].
Ustaw. funkcji celu:
Określanie, czy jednocześnie mają być zmieniane ustawienia w przypadku innych funkcji emitujących dźwięki z aparatu, gdy aparat jest ustawiony w trybie cichym. ([Napęd przy. w tr. AF]/[Migaw. po WYŁ. zas.]/[Auto. map. pikseli])
Po wybraniu opcji [Nie cel], wartości ustawione w każdej funkcji zostaną zachowane nawet w trybie cichym.

Uwaga

 • Z funkcji [Tryb cichy] należy korzystać na własną odpowiedzialność mając na uwadze ochronę prywatności i prawa do wizerunku w przypadku danej osoby.
 • Nawet jeśli w pozycji [Tryb cichy] ustawiono opcję [WŁ.], wyciszenie nie będzie całkowite.
 • Nawet jeśli w pozycji [Tryb cichy] ustawiono opcję [WŁ.], słyszalne będą odgłosy pracy przysłony i mechanizmu nastawy ostrości.
 • Jeżeli w pozycji [Auto. map. pikseli] ustawiono opcję [WŁ.], dźwięki migawki mogą być sporadycznie słyszalne po wyłączeniu zasilania. Nie jest to usterka.
 • Jeżeli w pozycji [Migaw. po WYŁ. zas.] w sekcji [Funkcja usuw. kurzu] ustawiono opcję [WŁ.], dźwięk migawki będzie słyszalny po wyłączeniu aparatu.
 • Może pojawić się zniekształcenie obrazu spowodowane ruchem obiektu lub poruszeniem aparatu.
 • W przypadku nagłej błyskawicy w trakcie robienia zdjęć lub fotografowania przy migoczącym świetle, na przykład w błyskach lampy innych aparatów albo w warunkach oświetlenia jarzeniowego, na zdjęciach mogą pojawić się paski.
 • Nawet jeśli w pozycji [Tryb cichy] ustawiono opcję [WŁ.], dźwięki migawki mogą być słyszalne podczas rejestrowania twarzy poleceniem [Rejestracja twarzy].
 • Przy ustawieniu [WŁ.] w pozycji [Tryb cichy] poniższe funkcje nie będą dostępne:
  • Red.sz.dł.naśw.
  • Rejestrowanie w trybie BULB