Wyraźny zoom obrazu/Zoom cyfrowy (Zoom)

zdjęcie, film

Gdy używana jest inna funkcja zoomu niż zoom optyczny, można przekroczyć zakres zoomu optycznego.

 1. MENU (Fotografowanie) → [Zoom][Zakres Zoom] → wybierz [Wyr.zoom obr.] lub [Zoom cyfrowy].
 2. MENU (Fotografowanie) → [Zoom][Zoom] → żądana wartość.
  Naciśnij środkową część pokrętła sterowania, aby zakończyć.
  • Funkcję [Zoom] można również przypisać do odpowiedniego przycisku, wybierając MENU (Ustawienia) → [Dostos. obsługi][Ust. Prz. Własne] lub [Ust. Prz. Własne].
  • Po wcześniejszym przypisaniu funkcji [Obsługa Zoomu (T)] lub [Obsługa Zoom (W)], wybierając kolejno: MENU → (Ustawienia) → [Dostos. obsługi][Ust. Prz. Własne] lub [Ust. Prz. Własne] można przybliżać lub oddalać obraz, po prostu naciskając ten przycisk.

Wskazówka

 • Gdy założony jest obiektyw z elektrycznym zoomem, obraz można powiększać, używając dźwigni zoomu lub pierścienia zoomu. W przypadku przekroczenia zakresu powiększenia zoomu optycznego ta sama operacja pozwala przełączyć aparat na inną funkcję zoomu niż zoom optyczny.
 • Nawet po wybraniu [Zoom] w MENU w celu powiększenia z użyciem założonego obiektywu z elektrycznym zoomem, zoom optyczny będzie wykorzystywany do końca zakresu powiększenia obiektywu (teleobiektyw).

Uwaga

 • Aby uzyskiwać powiększenie z użyciem zamocowanego obiektywu z elektrycznym zoomem po wybraniu [Zoom] z MENU, nie można wykonywać operacji zoomu skokowego.