Mon. dźwięku 4ch (film)

Ustawianie monitorowania dźwięku przez urządzenie podłączone do gniazda (słuchawki) aparatu, gdy jest nagrywany 4-kanałowy dźwięk filmu lub w przypadku odtwarzania filmu nagranego z dźwiękiem w 4 kanałach.

  1. MENU (Ustawienia) → [Opcja dźwięku][Mon. dźwięku 4ch] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

CH1/CH2:
Wysyłanie dźwięku z kanału 1 do strony L (lewej), a z kanału 2 do strony R (prawej).
CH3/CH4:
Wysyłanie dźwięku z kanału 3 do strony L (lewej), a z kanału 4 do strony R (prawej).
CH1+3/CH2+4:
Wysyłanie zmiksowanego dźwięku z kanałów 1 i 3 do strony L (lewej), a zmiksowanego dźwięku z kanałów 2 i 4 do strony R (prawej).
CH1/CH1:
Wysyłanie dźwięku z kanału 1 do strony L (lewej) i do strony R (prawej).
CH2/CH2:
Wysyłanie dźwięku z kanału 2 do strony L (lewej) i do strony R (prawej).

Uwaga

  • Ustawienia [Mon. dźwięku 4ch] są włączane, gdy w trakcie nagrywania filmu do stopki multiinterfejsowej aparatu zostanie podłączony osprzęt do nagrywania dźwięku 4-kanałowego.
  • Aparat nie może wysyłać dźwięku w 4 kanałach do urządzenia podłączonego do gniazda (słuchawki) aparatu.
  • W przypadku wyprowadzania dźwięku przez głośniki aparatu, kanały także zmieniają się zależnie od ustawienia [Mon. dźwięku 4ch].