Ustawienia proxy

film

Podczas rejestrowania filmu lub nagrania w zwolnionym tempie / w szybkim tempie można jednocześnie nagrać film proxy o niskiej przepływności.

Ze względu na mały rozmiar filmów proxy nadają się one do przesyłania do smartfonów lub przekazywania na strony internetowe.

 1. MENU (Fotografowanie) → [Jakość obrazu][Ustawienia proxy] → Wybierz opcję, która ma być ustawiona, po czym wybierz żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Nagryw. proxy:
Wybór, czy mają być jednocześnie nagrywane filmy proxy. ([WŁ.] / [WYŁ.])
Format pl. proxy:
Wybór formatu nagrywania filmu proxy. ([XAVC HS HD] / [XAVC S HD])
Ust. nagr. proxy:
Wybór szybkości transmisji, próbkowania kolorów oraz głębi bitowej filmu proxy. ([16M 4:2:0 10bit] / [9M 4:2:0 10bit] / [6M 4:2:0 8bit])


Dostępne do wyboru ustawienia nagrania proxy

Format pl. proxy Rozmiar nagrania Szybkość klatek nagrania Ust. nagr. proxy Kodek kompresji
XAVC HS HD 1920×1080 Maks. 60p/Maks. 50p

16 Mbps 4:2:0 10-bitowa

9 Mbps 4:2:0 10-bitowa

MPEG-H HEVC/H.265
XAVC S HD 1280×720 Maks. 60p/Maks. 50p 6 Mbps 4:2:0 8-bitowa MPEG-4 AVC/H.264


Wskazówka

 • Filmy proxy nie są wyświetlane na ekranie odtwarzania (ekranie odtwarzania pojedynczego obrazu lub ekranie indeksu obrazów). Nad filmami, w przypadku których został jednocześnie nagrany film proxy, będzie wyświetlana ikona (proxy).

Uwaga

 • Filmów proxy nie można odtwarzać w opisywanym aparacie.
 • Nagrywanie filmów proxy nie jest dostępne w następujących sytuacjach.

  Nagrywanie zwykłych filmów

  • W pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono wartość [120p]/[100p] lub wyższą

  Nagrywanie w zwolnionym tempie / nagrywanie w szybkim tempie

  • W pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono wartość [120p]/[100p] lub wyższą
  • W pozycji [Liczba kl. na sek.] ustawiono wartość [120fps]/[100fps] lub wyższą
 • Usunięcie/ochrona filmów, które mają filmy proxy, powoduje usunięcie/ochronę zarówno oryginalnego filmu jak i filmu proxy. Nie można usuwać/chronić tylko oryginalnych filmów lub filmów proxy.
 • Filmów nie można edytować w tym aparacie.