Auto podgląd (zdjęcie)

zdjęcie, film

Możesz sprawdzić zapisane zdjęcie na ekranie zaraz po jego wykonaniu. Możesz również ustalić czas wyświetlania zdjęć w autopodglądzie.

  1. MENU (Ustawienia) → [Opcja wyświetl.][Auto podgląd] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

10 s/5 s/2 s:
Wyświetla zapisane zdjęcie na ekranie zaraz po jego wykonaniu przez określony czas. Jeśli skorzystasz z funkcji powiększania podczas autopodglądu, możesz sprawdzić obraz w powiększeniu.
WYŁ.:
Nie wyświetla autopodglądu.

Uwaga

  • W przypadku funkcji dokonującej obróbki obrazu, może zostać wyświetlony tymczasowo obraz sprzed obróbki, a następnie obraz po obróbce.
  • Ustawienia DISP (Ustawienia wyświetlania) są stosowane do autopodglądu.