Wyśw. startu zdj. (zdjęcie)

zdjęcie, film

Ustawianie, czy moment zwalniania migawki ma być sygnalizowany czarnym ekranem podczas rejestrowania bez przyciemniania ekranu, czy też nie. Czarny ekran ułatwia wizualne potwierdzenie momentu zwolnienia migawki.

  1. MENU (Ustawienia) → [Opcja wyświetl.][Wyśw. startu zdj.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Ekran ciemnieje w przypadku rejestrowania pierwszego zdjęcia podczas rejestrowania bez przyciemniania ekranu.
WYŁ.:
Ekran nie ciemnieje w przypadku rejestrowania pierwszego zdjęcia podczas rejestrowania bez przyciemniania ekranu.