Met. prz. między obr.

Ustawianie metody przeskakiwania między obrazami za pomocą pokrętła podczas odtwarzania.

  1. MENU (Odtwarzanie) → [Opcja odtwarz.][Met. prz. między obr.] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Pojedynczo:
Odtwarzanie obrazów jeden po drugim.
Co 10 obrazów:
Przeskakiwanie co 10 obrazów.
Co 100 obrazów:
Przeskakiwanie co 100 obrazów.
Tylko chronione:
Odtwarzanie tylko chronionych obrazów.
Tylko klas. :
Odtwarzanie wszystkich ocenionych obrazów.
Tylko klas. () - Tylko klas. ():
Odtwarzanie tylko obrazów z przyznaną oceną (od do ).
Tylko bez klasyf.:
Odtwarzanie tylko obrazów bez oceny.

Uwaga

  • Gdy w pozycji [Met. prz. między obr.] ustawiono opcję [Pojedynczo], [Co 10 obrazów] lub [Co 100 obrazów], jedna grupa jest liczona jako jeden obraz.
  • Gdy w pozycji [Met. prz. między obr.] ustawiono inny parametr niż [Pojedynczo], [Co 10 obrazów] lub [Co 100 obrazów], między obrazami można przeskakiwać tylko wówczas, gdy w pozycji [Tryb oglądania] ustawiono [Widok daty].Gdy w pozycji [Tryb oglądania] ustawiono inny parametr niż [Widok daty], obrazy będą odtwarzane jeden po drugim, nawet jeśli użyjesz pokrętła z funkcją przypisaną poleceniem [Wybierz pokrętło].
  • Gdy w pozycji [Met. prz. między obr.] ustawiono inny parametr niż [Pojedynczo], [Co 10 obrazów] lub [Co 100 obrazów], filmy będą zawsze pomijane podczas odtwarzania z przeskakiwaniem.