Pręd.odtw. dla int.

Ustawianie szybkości odtwarzania zdjęć podczas wykonywania procedury [Cią. odtw. dla int.].
  1. MENU (Odtwarzanie) → [Wyświetl. zebry][Pręd.odtw. dla int.] → żądane ustawienie.

Wskazówka

  • Można również zmienić szybkość odtwarzania, obracając pokrętło przednie/tylne lub pokrętło sterowania podczas [Cią. odtw. dla int.].