Wybór karty pamięci do odtwarzania (Wyb. nośnik odtw.)

Wybór gniazda z kartą pamięci.

  1. MENU (Odtwarzanie) → [Cel odtwarzania][Wyb. nośnik odtw.] → odpowiednie gniazdo.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Gniazdo 1:
Wybór gniazda 1.
Gniazdo 2:
Wybór gniazda 2.

Uwaga

  • Wybór opcji [Widok daty] w pozycji [Tryb oglądania] powoduje, że aparat będzie odtwarzał tylko obrazy z karty pamięci wybranej poleceniem [Wyb. nośnik odtw.].