Ust. nośnika nagr. (zdjęcie/film): Nośnik nagrania (film)

Wybieranie gniazda karty pamięci do nagrywania filmów. W ustawieniach domyślnych jest wybrana opcja [Gniazdo 1]. Jeśli chcesz korzystać z jednej karty pamięci, nie zmieniając ustawienia, używaj gniazda 1.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Nośniki][Ust. nośnika nagr.][Nośnik nagrania] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Gniazdo 1:
Nagrywanie filmów na karcie pamięci w gnieździe 1.
Gniazdo 2:
Nagrywanie filmów na karcie pamięci w gnieździe 2.
Nagr. jednoczes.:
Jednoczesne nagrywanie filmów na kartach pamięci w gnieździe 1 i w gnieździe 2.