Pokrętło kompen. Ev

zdjęcie, film

Możesz ustawić ekspozycję przy użyciu pokrętła przedniego lub pokrętła tylnego, gdy pokrętło kompensacji ekspozycji jest ustawione na „0”. Możesz ustawić ekspozycję w zakresie od -5,0 EV do +5,0 EV.

  1. Ustaw pokrętło kompensacji ekspozycji w pozycji „0”.
  2. MENU (Ustawienia) → [Dostos. pokrętła][Pokrętło kompen. Ev] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WYŁ.:
Kompensacja ekspozycji pokrętłem przednim lub tylnym nie jest włączona.
Pokr. na prz. / Pokr. z tyłu:
Kompensacja ekspozycji pokrętłem przednim lub tylnym jest włączona.

Uwaga

  • Gdy funkcja kompensacji ekspozycji jest przypisana do pokrętła przedniego lub tylnego, ewentualna funkcja, która była przypisana do tego pokrętła, zostaje przypisana do innego pokrętła.
  • Ustawienia pokrętła kompensacji ekspozycji będą miały priorytet względem ustawienia [Kompens.eksp.] w MENU lub ustawień ekspozycji pokrętłem przednim lub tylnym.